Tunel pre cisára pánaTzv. Tunel pre cisára
Portál slavíčskeho tunela; známy ako "tunel pre pre cisára".
Bol postavený otvoreným spôsobom v roku 1844
Keď sa v 19. storočí začalo so stavbou železnice cisára Ferdinanda I. z Viedne cez Břeclav a Přerov do Haliča, na tejto železnici nemal byť podľa pôvodného projektu žiaden tunel, no predsa tunel postavili, a to pri moravskej obci Slavíč medzi Lipníkom nad Bečvou a Přerovom.

Je to tunel v rovinatom teréne, kde niet kopca, a teda sa tam už na prvý pohľad javí ako zvláštnosť, ako umelo postavený len tak pre nič.

Cisár Ferdinand I.
(1793 - 1875)
Máme o tom legendu, ktorá hovorí, že keď cisárovi Ferdinandovi predložili plány trate, pýtal sa pán cisár so záujmom, či na tejto trati bude aj tunel. Železnica bez tunela nebola pre cisára poriadnou železnicou. Každá slušná železničná trať musí mať predsa aj nejaký ten tunel. Aby teda vyhoveli cisárovi, vybudovali tunel na Morave pri obci Slavíč, i keď tam mohla viesť trať len v nízkom záreze presne tak ako sa pôvodne plánovalo. Takže takto na trati vznikol predsa jeden tunel - Tunel pre cisára. V niektorých knihách sa táto legenda uvádza ako fakt a skutočné zdôvodnenie existencie tohto tunela.

Legenda je to tak pekná, že človek má až chuť tomu veriť, ale zdá sa, že nie je pravdivá, je k tomu totiž celkom racionálne vysvetlenie. Podľa pôvodného projektu, schváleného zemskou guberniou na jar roku 1844, mala trať
skutočne prechádzať slavíčským návrším len v záreze. Pritom bolo potrebné zbúrať (a na náklad spoločnosti znovu postaviť) päť sedliackych statkov a 12 chalupníckých usadlostí a ešte u všetkých budov v páse 60 m na obe strany koľaje vymeniť drevenú strešnú krytinu za nehorľavú z pálenej škridle (z dôvodu bezpečnosti kvôli iskrám vyletujúcim z parných lokomotív).

Keď sa však v daždivých dňoch na konci júna roku 1844 krompáče a lopaty robotníkov podnikateľa Mayera zahryzli do svahu, ukázalo sa, že sa jedná o sizyfovskú prácu. Pôda tam totiž bola veľmi sypká a nestabilná. Neudržateľná masa skladajúca sa zo zeminy a piesku sa neustále zosúvala a zosuvy začali ohrozovať aj ďalšie domy v Slavíči. Vrchný inžinier Hummel posúdil na mieste situáciu a navrhol zmenu projektu: namiesto zárezu zriadiť tunel, ktorý by sa staval otvoreným spôsobom. Úrady behom jedného mesiaca zmenu projektu schválili a začiatkom augusta sa už začalo s budovaním 258 m dlhého tunela. Ukázalo sa, že nové riešenie malo aj ďalšie výhody. Vyžadovalo zbúranie iba dvoch sedliackych statkov a 11 chalúp a navyše nebolo už nutné vymieňať na okolitých stavbách strešnú krytinu.

Tunel prestal slúžiť pre železnicu v roku 1895, keď bola dobudovaná nová trať, ktorá už viedla inou trasou. Dnes je tento tunel stavebnou kultúrnou pamiatkou.
Ten slávny tunel


späť

Cestovný poriadok Aktuál
späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál