O RÝCHLIKU, KTORÝ NEDOŠIELželezničné nešťastie - rýchlik sa zrútil do mora
Stará rytina znázorňujúca most cez záliv Firth of Thay po tragédii 28. decembra 1879
Bola vianočná noc v roku 1879. Búrka letela krajinou. Po hladine morského zálivu Firth of Thay v Škótsku, bičovanej víchricou a dažďom, sa divo hnali vlny a bili do pilierov dlhého železničného mosta cez záliv.

Tesne pred polnocou zabúchal na dvere malého hostinca v mestečku neďaleko mosta malý chlapec. Polooblečený rozospatý hostinský otvoril až na druhé zabúchanie. V žiari lampy poznal svojho synovca Jacka. „Strýčko, stalo sa asi nejaké nešťastie s mostom..." vyhŕkol vydesený chlapec. „Starý otec má službu v strážnom domčeku pri moste, posiela ma k prednostovi stanice." „Dočkaj, chlapče," nemohol sa spamätať hostinský, „aké nešťastie?"
„Neviem ... ani starý otec nevie ... niečo s mostom... azda v tej víchrici..." rozprával nesúvisle chlapec a zmizol bez rozlúčenia v tme smerom k stanici.

To už zišiel do hostinskej miestnosti pán ižinier Eyth, ktorý tu bol jediným hosťom. Chlapcovo rozprávanie ho velmi rozrušilo, rovnako ako hostinského. Obaja si vzali kabáty a vydali sa nocou k strážnemu domčeku na južnom brehu zálivu. Strážnika našli zrúteného, opretého bezmocne o telegrafný stôl.

„Tak čo je s vami, ujo?" pýtal sa Eyth. „A čo je s mostom?" Strážnik trochu zdvihol hlavu: „Rýchlik prešiel... podľa cestovného poriadku mal meškanie ... Šiel rýchlo a most sa celý otriasal v tej búrke. Pozeral som sa za ním ... Červené svetielka na konci vlaku sa zmenšovalí a naraz akoby zmizli. Nedalo mi a po chvíli som telegrafoval na sevený koniec mostu ... ale nedostal som spojenie... je prerušené." „Ale to nebude nič hrozného," snažil sa hostinský upokojiť strážnika. „Víchríca asi pretrhla drôty na moste."

Pán Eyth však zavrtel hlavou: „Nemôžu byť pretrhnuté, sú uložené v mostnej konštrukcii. Ibaže ..." zarazil sa Eyth a chytil strážnika za rameno. „Počujte, nebudeme tu takto čakať v neistote," povedal prudko. „Pozrieme sa spolu, čo sa stalo. Za tridsať minút dôjdeme na druhý breh."
Starý strážnik vzal bez slova dva lampáše. Jeden podal pánovi Eythovi a vybrali sa do búrlivej noci. Zohnutí pridržiavali sa zábradlia mosta a predierali sa krok za krokom proti vetru a dažďu. Šli po úzkom chodníčku po strane kolaje, vysoko nad rozbúreným morom, ktorého hladinu však nevideli. Pán Eyth počítal mostné piliere, aby vedel, kam až v tej tme došli.

Naraz sa obaja zastavili. Ťažké mraky sa na okamžik roztrhli a nad nimi vyšiel mesiac. Zostali ako prikovaní. Vedeli, že dosiaľ neprešli celý most, a predsa sa tu most končil a koľaje trčali do prázdna. Pred nimi zívala nedozerná medzera a asi až kilometer odtial, pri druhom brehu zálivu, most pokračoval. Hlboko dole sa vlny rozbíjali o trosky mostnej konštrukcie a o zvyšky dvanástich pilierov.

Tak skončil dňa 28. decembra 1879 svoju poslednú cestu plne obsadený edinburský rýchlik s dvesto cestujúcimi vo vodách zálivu. Vyšetrovaním sa zistilo, že búrka letela obrovskou rýchlosťou a pôsobíla na mostnú konštrukciu väčším tlakom, aký sa pri výpočte konštrukcie predpokladal. Vtedajší konštruktéri nedokázali ešte tento tlak vypočítať a odhadli ho nízko. Okrem toho nevedeli ešte, aké sú skutočné vlastnosti zliatiny, a predsa z úsporných dôvodov vynechali dva zo stlpov piliera, takže každý pilier mal len šesť stĺpov. Krehká zliatina stĺpov nevydržala nápor opakovaných prudkýoh nárazov víchrice a piliere zmietlo i s mostnou konštrukciou do vĺn.

Josef Hons - Zelená, nasadať!

späť

Cestovný poriadok Aktuál
späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál