Posvätenie a požehnanie vlakuVlaková súprava - Orient Express (Ilustračný obrázok pre článok Posvätenie a požehnanie vlaku) Prebraté z knihy Nábožne výlevy - Andrej Radlinský, vydanie z roku 1905, (krátené):

Žehnanie železníc a vlakov
Úvodné modlitby: Pomoc naša... (atď.) Pán s vami... (atď.)
Modlime sa. Všemohúci, večný Bože, ktorý si všetky živly k sláve Svojej a k prospechu ľudí stvoril: ráč, prosíme, železnicu túto a jej nástroje požehnať (+) a dobrotivou opaterou svojou vždycky ochraňovať, aby služebníci Tvoji, keď sa budú rýchle ponáhľať na ceste, podľa zákona Tvojho pokračujúc a cestou prikázaní Tvojich bežiac, do nebeskej vlasti šťastlive sa dostať mohli Skrze Krista, Pána nášho. Amen.
Modlime sa. Buď milostivý, Pane Bože, prosbám našim, a požehnaj (+) vozy tieto Svojou svätou pravicou; pridaj k nim Svojich svätých anjelov, aby všetkých, ktorí sa na nich povezú, osvobodili a ochránili vždycky od každého nebezpečenstva; a jako si onomu muríňovi, na voze svojom sediacemu a sväté Písmo čítajúcemu, skrze apoštola Svojho vieru a milosť udelil: tak ukáž cestu spasenia služebníkom Svojim, ktorí by milosťou Tvojou podporovaní a dobre skutky vykonávajúci, po všetkých protivenstvách cesty a života tohto večné radosti dosiahnuť zaslúžili. Skrze Krista, Pána nášho. Amen. Potom kňaz pokropí železnicu a vlaky žehnanou (svätenou) vodou.
/Poznámka: (+) = vykonáva sa žehnanie znakom kríža.
A moja poznámka: Neviem síce do akej miery je toto požehnanie účinné a prospešné, ale aj tak by som sa pre istotu radšej vozil vo vlakoch takto požehnaných a posvätených, než v tých, ktoré sú bez akéhokoľvek duchovného požehnania. Požehnaný vlak je proste požehnaný vlak. No a chvála Pánu Bohu, pokiaľ viem, nové vlakové súpravy sa na Slovensku už posväcujú./späť

Cestovný poriadok Aktuál


späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál