Nitrianska poľná železnica

Nitrianska poľná železnica

Nitrianska poľná železnica je múzejná úzkorozchodná železnička a nachádza sa v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea.

Poľné železnice z okolia Želiezoviec, Pohronského Ruskova, Sládkovičova, Šurian, Trebišova, Trnavy a iné sa začali likvidovať koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia v dôsledku rýchlo napredujúcej automobilovej dopravy.

V skanzene v Nitre sa rozhodlo o prevezení zvyškov poľnej železnice z okolia Želiezoviec, na základe dohody medzi ŠM Želiezovce a SPM Nitra, podpísanej dňa 21.2.1984. V tom istom roku sa začal demontovať železničný zvršok v Želiezovciach na úseku Nýrovce - Malaš.

S výstavbou železnice v skanzene sa začalo v apríli 1985 a prvý úsek o dĺžke 600 m bol spojazdnený v auguste 1985. Okruh v skanzene o dĺžke 1600 m bol dobudovaný v roku 1986 a v roku 1990 bol vybudovaný nový úsek trate o dĺžke 1000 m, ktorý spája výstavný areál Agrokomplexu so skanzenom. Koľajnice a výhybky použité na výstavbu okruhu v skanzene pochádzajú z rokov 1881-1913 a preto už samotná trať je sama o sebe technickou pamiatkou.


Ďalšie informácie k tejto železničke nájdete na:

www.npz.szm.com
www.npz.yw.sk
www.agrokomplex.sk


Home

Cestovný poriadok Aktuál


späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál