Lekárske vyjadrenie k cestovaniu vlakom z roku 1838Rýchlosť, ktorou sa pohybuje vlak vzduchom, občerstvuje (v otvorených vagónoch), a to i za horúčavy a za cesty mnoho míľ dlhej. Chvenie, čo sa prenáša i na cestujúceho, je celkom odlišné od kývania a otriasania, aké zakusujú cestujúci v cestných povozoch. Chvenie na železnici to vyrovnáva obeh krvi a podporuje trávenie; jazda volným krajom ukľudňuje nervy a prináša zdravý spánok v nasledujúcu noc. Cesta železnicou má dokonca tu prednosť, že neunavuje ani nepôsobí bolesti, takže je príjemným liekom proti niektorým chorobám, ktorými trpia obyvatelia miest. Cestujúcim, ktorí nie sú bojazliví a radi niečo vidia, doporučuje sa dať prednosť cestovaniu v otvorenom vozni pred jazdou vo vagóne uzavretom. Za nepriaznivého počasia budú však chorľaví ľudia cestovať skôr vo vozni uzavretom, hlavne pokiaľ cestujú po prvý krát.

dr. James Johnson
Medicochirurgical revíew 1838

Prvé vlaky - Vlak prichádzajúci k tunelupozrieť staré cestovné poriadky alebo pohľadnice

späť

Cestovný poriadok Aktuál


späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál