Beskydská lesná železnica

Beskydská lesná železnica

Prvý úsek trate vedúci z Noweho Lupkowa do Cisny - Majdanu dlhý 25,16 km bol oficiálne uvedený do prevádzky 22.1.1898. Hlavným poslaním tejto železničky bol zvoz dreva a preprava tovaru. A bola tu aj osobná doprava. Práce na stavbe železničky začali v roku 1890. Vybudovaním trate bol poverený Ing. Albín Zazuli z Jaroslawia. Investorom bol spolok rakúskych podnikateľov a značný podiel mal aj mestský úrad v Ľwowe. Jedným z hlavných iniciátorov budovania úzkokoľajky bol doktor filozofie a náuky o poľnohospodárstve Herman Jan - barón Tschecz de Lindewald, rakúsky starosta Przemyslu. Veľký problém spôsobil pred začatím výstavby trate výkup pozemkov, lebo príslušná lokalita bola rozdelená medzi veľa drobných vlastníkov. Stavba sa aj potýkala s náročným terénom. Prvým prevádzkovateľom bolo Riaditeľstvo c.k. železníc v Ľwowe (Dyrekcia c.k. koleiwo Lwowe) s miestnou správou v Ľupkowe. V roku 1904 bolo uvedené do prevádzky predĺženie trate z Majdanu cez Szpickiery do Kalnice o dĺžke 12 km. V období rokov 1908 - 1908 postavili 5,5 km zo Szpickiery na pílu v Beskidzie. Trasa z Majdanu do Kalnice a Beskidu mala veľa oblúkov. V rokoch 1898 až 1918 bola vybudovaná odbočka železnice z Majdanu do Roztok Górnych, kde tiež bola píla. Táto trasa s dĺžkou 5 km bola stavaná len ako dočasná, bola postavená vedľa cesty a v roku 1929 bola znesená. V roku 1918 po vzniku Československa sa krátky úsek trate 1,2 km (Balnica - Solinka) ocitol na Československej strane. Až po zmene hraníc v roku 1938 bola celá úzkokoľajka na území Poľska.

V súčasnosti slúži železnička na turistické účely, na prepravy výletníkov v malebnom slovensko-poĺskom pohraničí. Pravidelná doprava je zabezpečovaná v letnej sezóne medzi stanicami Nowy Lupkow - Wola Michowa - Majdan - Balnica - Cisna - Przyslup.


Cestovný poriadok a ďalšie informácie k tejto železničke nájdete na:

www.kolejka.bieszczady.pl
www.karpaty.net/zeleznice/cisna.htm
www.karpaty.net


Home

Cestovný poriadok Aktuál


späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál