Autobus Škoda 706 RTO - pekný Československý autobusautobus Škoda 706 RTO

Škoda 706 RTO je československý autobusu, ktorý sa vyrábal v národnom podniku Karosa v období rokov 1958 - 1972. Vďaka svojmu tvaru "úhorka" dostal i túto prezývku. Autobus na svoju dobu atraktívne vyzerajúci je populárny i medzi súčasnými nadšencami historickej techniky.

Príslušné označenie 706 RTO znamenalo "70" - nosnosť podvozku v metrických centoch, "6" - počet valcov motora, "R" - rámový. "T" - trambusový, "O" - osobný. V roku 1956 bol predstavený prototyp a vznikol modernizáciou karosérie Škody Škody 706 RO.

Podnik Karosa vyrábal tento legendárny autobus 706 RTO v prevedeniach MEX, MTZ, CAR a LUX, no vyrábali sa i špeciálne typy (pojazdné predajne, transfúzne stanice a pod.).


Atraktívne pôsobiaci autobus získal i ocenenie na Svetovej výstave Expo 1958 v Bruseli.

V Československu na výrobe autobusov 706 RTO spolupracovali podniky LIAZ (podvozok), Škoda (motor) a Karosa (karoséria a kompletizácia). Od roku 1958 boli v Štátnych výrobniach autodielov (SVA) Holýšov vykonávané generálne opravy autobusov Škoda 706 RO, pri ktorých boli na pôvodný podvozok dosadzované karosérie typu RTO vyrobené práve v Holýšove, čím vlastne vzniklo nové vozidlo. A následne v období 1967 - 1972 SVA Holýšov staval vlastné autobusy 706 RTO-SVA na nových podvozkoch z LIAZu.

Autobus 706 RTO bol vyrábaný pod značkou Škoda, pretože až do začiatku výroby radu Š v Karose (polovica 60. rokov) boli štandardne autobusy vyrobené v Československu označované podľa výrobcu motora. V Poľsku bol licenčne vyrábaný pod označeniami Jelcz 272 (706 RTO MTZ) a Jelcz 041 (706 RTO CAR) až do roku 1977.

Do Poľska sa dodával ako komplet CKD (Completely Knocked Down), čo znamená úplne rozložený na súčiastky a následne zmontovaný v meste Jelcz. Vozidla Jelcz 272 MEX boli v hojnom počte exportované tiež aj do Československa, kde jazdili v mnohých mestách (napr. Praha, Brno). Na prvý pohľad poznateľný rozdiel medzi poľskými Jelczami a československými Škodami sú predné svetlá. Autobusy Škoda 706 RTO mali predné svetlá zaoblené podľa línie vozovej skrine, zatiaľ čo vozidlá Jelcz mali svetlá rovné, vystúpené z karosérie. Bez zaujímavosti asi tiež nie je, že podvozky a motory autobusov Škoda 706 RTO sa ešte veľa rokov po ukončení výroby dodávali napr. do Poľska pre stavbu autobusov Jelcz. A na sklonku 20. storočia - v počiatku 90. rokov bolo na pôvodnom strojovom zariadení v LIAZ-e ročne ešte vyrobených niekoľko desiatok nových motorov Škoda 706 ako náhradné diely.

Ešte v 80. rokoch v Československu bolo možné autobus 706 RTO pomerne bežne vidieť na cestách, no v pravidelnej službe podnikov ČSAD (vtedajší hlavný cestný dopravca) bol už väčšinou nahrádzaný za novší - Karosa radu Š.

Autobusy 706 RTO:

autobus Škoda 706 RTO
Autobus Škoda 706 RTO


autobus Škoda 706 RTO
Autobus 706 RTO


autobus Škoda 706 RTO
Autobus 706 RTO


Interiér autobusu Škoda 706 RTO
Interiér autobusu 706 RTO


Interiér autobusu Škoda 706 RTO
Interiér autobusu 706 RTO


autobus 706 RTO - Jelcz
Autobus 706 RTO - Jelcz (Skonštruovaný v Poľsku)


autobus 706 RTO Jelcz
Autobus 706 RTO - Jelcz (Skonštruovaný v Poľsku)


autobus Škoda 706 RTO
Autobus 706 RTO


autobus Škoda 706 RTO s vlečkou
Autobus 706 RTO s vlečkouspäť

Cestovný poriadok Aktuál
späť na hlavnú stránku - Cestovný poriadok Aktuál